START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

SM Geofizyka

SM Geofizyka polityka prywatnosci

Siedziba Spółdzielni
ul. Wojska Polskiego 32
87-100 Toruń
Tel. 56/660-71-91 do 94
www.smgeofizyka.pl
adres e-mailowy:
smgeofizyka@wp.pl
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Toruniu
Krajowy Rejestr Sądowy nr 87285

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Geofizyka” w Toruniu powstała 12.05.1995r. z inicjatywy pracowników Zakładu „Geofizyka”. Początkowo obejmowała przejęte pięć budynków od Zakładu. Następnie stan zasobów uzupełniony został o jedenaście budynków zakładowych „Elany” w Toruniu oraz jeden od Zakładu Gazowniczego w Toruniu.
W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowany został jeden budynek z garażami w piwnicy, pawilon usługowo – handlowy i zespół wolnostojący garaży.

W lokalach Spółdzielni zamieszkuje łącznie około 2200 osób.

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe