START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - pliki do pobrania
(wymagany program Acrobat Reader)

- Przychody
- Wydatki
- Bilans - uproszczony
- Bilans
- Rachunek zyskow i strat


Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - pliki do pobrania
(wymagany program Acrobat Reader)

- Przychody
- Wydatki
- Bilans
- wynik całokształtu działalności operacyjnej i gospodarka funduszem remontowym


Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - pliki do pobrania
(wymagany program Acrobat Reader)

- Przychody
- Wydatki
- Bilans
- wynik całokształtu działalności operacyjnej i gospodarka funduszem remontowym


Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - pliki do pobrania
(wymagany program Acrobat Reader)

- Przychody
- Wydatki
- Bilans
- wynik całokształtu działalności operacyjnej
- gospodarka funduszem remontowym


Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - pliki do pobrania
(wymagany program Acrobat Reader)

- Przychody
- Wydatki
- Bilans


Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - pliki do pobrania
(wymagany program Acrobat Reader)

- Przychody
- Wydatki
- Bilans


 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe