START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Komunikaty


_________________________________________________________


Projekt „REKULTYWACJA ZIELENI PRZY ULICY ŚWIĘTOPEŁKA 4-18 W TORUNIU”
 

o wartości 6.480,00 PLN został zrealizowany w roku 2017 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu

 

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe