START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Obsluga eksploatacyjna budynków

Nazwa firmy Siedziba Telefon Zakres usług
Zakład Instalacyjno – Budowlany „Senkowski” 87-100 Toruń 503-091-243 Pogotowie techniczne, bieżąca konserwacja i naprawy
Zakład Usług Dźwignicowych „Dźwig” 87-100 Toruń
ul. W. Polskiego 51 a
056-623-07-28 Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych
„Leko – Prąd” 87-100 Toruń - Konserwacja i naprawa domofonów oraz drzwi wejściowych
Serwis Techniczny TVK 87-100 Toruń 056-623-84-60 Konserwacja instalacji TVK
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
- Wywóz nieczystości stałych
Cergia 87-100 Toruń
ul. M.C.Skłodowskiej
- Zaopatrzenie w energię cieplną na potrzeby c.o. i c.w.
Energa 87-100 Toruń
pl. Fr. Skarbka 7/9
- Zaopatrzenie w energię elektryczną

Dbałością o stan sanitarno – porządkowy budynków i ich otoczenia oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku zajmuje się Spółdzielnia za pomocą etatowych pracowników.

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe